Контакт
ОдговорностHomeОдговорност

Ние во компанијата Pfizer веруваме дека само со држење на нашите основни вредности во центарот на сè можеме да напредуваме во нашата мисија за подобрување на здравјето на луѓето ширум светот и во создавањето континуирана вредност за луѓето кои влијаат на и на кои влијае нашето работење.

Како таква компанија, посветени сме на почитување на највисоките етички стандарди во сè, од истражувањето и развојот до продажбата и маркетингот. Фокусирани сме на негување на работните места кои се одликуваат со разновидност и инклузија на нашите колеги, одржување на пристап во работењето во чија средина се купувачите и давање на заедниците во кои работиме и живееме. Исто така, посветени сме на постојан напредок во иновациите со помош на мудро вложување на нашите ресурси и на соработка со партнери од целиот свет.

Сакаме луѓето да знаат и да разбираат што и како правиме. Посветени сме на транспарентност во врска со нашиот начин на работење како компанија и во врска со односите што ги имаме со ЗР и ЗО. Се надеваме дека споделувањето информации за овие односи на јасен и отворен начин ќе придонесе за објаснување на критичната вредност што овие односи ја имаат за негата на пациентот.

Веруваме дека транспарентноста е клучна за градење и зачувување на довербата во нас и во нашите лекови и силно ја поддржуваме работата на Европската федерација на фармацевтски индустрии и здруженија (EFPIA) за подобрување на транспарентноста во фармацевтската индустрија.

За насОдговорностПартнериИзвестувањеКонтактИзвестување за приватноста на ЕЕО за ЗРПравила на користењеИзвестување за приватностаМапа на сајтот 
© Pfizer Export B.V.
Rotterdam, Rivium Westlaan 142
2909LD Capelle aan den ljssel, Холандија / Сите права задржани

PP-UNP-MKD-0001, August 2022